Прочитај повеќе
Поставување на слушни помагала

Водич за прилагодување за избор на изведба на помагала за слух

Електроакустичните параметри на слушните помагала вклучуваат добивка, фреквенција ...

Прочитај повеќе

Прочитај повеќе
Поставување на слушни помагала

Избор на формула за рецепт на слушно помагало

3.5 Избор на формула за рецепт на слушно помагало за линеарно засилена ...

Прочитај повеќе

Прочитај повеќе
Поставување на слушни помагала

Слушни помагала што се вклопуваат во тестот за спојување на вистинското уво

Слушни помагала што се вклопуваат во тестот за разлика на спојување на вистинското уво Општо е ...

Прочитај повеќе

Прочитај повеќе
Поставување на слушни помагала

Слушни помагала што се вклопуваат во вистинска анализа на ушите

Анализа на вистинското уво Вистинската анализа на ушите се однесува на процесот ...

Прочитај повеќе