Прочитај повеќе
Слушни помагала Кина, Преглед на помагала за слух

Прегледајте ги шесте главни брендови на глобални помагала за слух на кинескиот пазар

  Прво, германскиот сименс за слушно помагало „Сименс“ го задржа ...

Прочитај повеќе