Прочитај повеќе
Водич за купување

Колку е подобро намалувањето на бучавата, толку е поскапо слушниот апарат, како да го избереме?

Секој што имал слушно помагало, знае дека ...

Прочитај повеќе

Прочитај повеќе
Водич за купување

Колку е подобро намалувањето на бучавата, толку е поскапо слушниот апарат, како да го избереме?

Секој што имал слушно помагало, знае дека ...

Прочитај повеќе

Прочитај повеќе
Водич за купување

Кои се предностите и недостатоците на BTE и сопствената машина?

BTE Предност: Слушниот апарат за грло на уво има поголема моќност и е ...

Прочитај повеќе

Прочитај повеќе
Слушање на знаење, Водич за купување

Потрошувачка на слушнала помош за десет стапици [онлајн купување]

Секој знае дека има многу институции за сослушување ...

Прочитај повеќе

12