Дигиталните слушни помагала што можат да се програмираат користат дигитализирана обработка на звук или DSP. DSP ги менува звучните бранови во дигитални сигнали. Во помошта има компјутерски чип. Овој чип одлучува дали звукот е бучава или говор. Потоа се прават промени во помошта за да ви дадете јасен, гласен сигнал.

Дигиталните слушни помагала се прилагодуваат. Овие типови помагала можат да менуваат звуци за да ги задоволат вашите потреби.

Овој вид на слушно помагало е скап. Но, може да ви помогне на многу начини, вклучително и

полесно програмирање;
подобро се вклопуваат;
зачувување на звуците од премногу гласно;
помалку повратни информации; и
помалку бучава.
Некои помагала можат да складираат различни програми. Ова ви овозможува да ги промените поставките самостојно. Може да има поставка за кога сте на телефон. Друг амбиент може да биде кога сте во бучно место. Можете да притиснете копче на помош или да користите далечински управувач за да ја смените поставката. Вашиот аудиолог може повторно да програмира ваков вид на помош ако вашиот слух се промени. Тие исто така траат подолго од другите видови на помагала.

Покажува еден резултат

Покажи странична лента